Wśród zawodów prawniczych znajdziemy miedzy innymi osoby, które pełnią rolę radcy prawnego. Jest to członek samorządu radcowskiego, który zajmuje się zawodowo świadczeniem pomocy prawnej. Radca prawny nie zawsze może jednak stawać się obrońcą w ramach prowadzonych sprawa karnych - tyczy się to tych radców, którzy są połączeni stosunkiem pracy ze swoim klientem, czyli są przez niego zatrudnieni.

Kto może być radcą prawnym

Aby zostać radcą prawnym trzeba mieć bezwzględnie wyższe wykształcenie prawnicze. Kolejnym krokiem do zdobycia takiego tytułu będzie ukończenie stosownej aplikacji, po której trzeba złożyć egzamin państwowy i po nim dopiero można być wpisanym na listę radców prawnych. Osoba, która chce wykonywać taki zawód musi przygotować się na wiele lat przygotowań i nauki, a wiedza w jej przypadku będzie weryfikowana nawet kilkanaście razy w całym toku edukacji. Rozwiązaniem może być ukończenie doktoratu z nauk prawnych, ponieważ w takim przypadku nie trzeba już odbywać aplikacji, wystarczy jedynie zdać egzamin na radcę prawnego. W przypadku doktorów habilitowanych oraz profesorów nauk prawnych nie trzeba nawet zdawać egzaminu radcowskiego, ale można między innymi złożyć jedynie wniosek o to, by zostać wpisanym na listę radców prawnych.

Czym się zajmuje radca prawny?

Z zasady głównym zadaniem radcy prawnego będzie świadczenie pomocy prawnej. Ta pomoc będzie związana z tym, że radca prawny zajmuje się reprezentowaniem strony przed sądami oraz urzędami i będzie również polegać na przygotowywaniu opinii prawnych oraz umów i aktów dla stron według konkretnych wzorów. Powyższe wyliczenie ma jednak tylko przykładowy charakter, a zakres usług radcy prawnego może być naprawdę bardzo szeroki. Jeśli chodzi o ograniczenia, to nie może on prowadzić spraw z zakresu karnego oraz karnoskarbowego w niektórych przypadkach - ograniczenie to tyczy się radców prawnych, którzy pozostają w stosunku pracy ze swoim klientem. Jest to różnica, która będzie oddzielać od siebie zawody radcy prawnego oraz adwokata.

W kancelarii lub na etacie - obowiązki radcy prawnego

Swoje obowiązki radca prawny może wykonywać albo w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, która będzie prowadzona w formie spółki cywilnej albo spółki handlowej, albo też na etacie w ramach pracy u innego przedsiębiorcy. Jeśli jakiś przedsiębiorca chce mieć prawnika na etacie, może zdecydować się właśnie na zatrudnienie radcy prawnego.

Nie można jednak nigdy zatrudnić na etacie adwokata, ponieważ ma on zakaz pozostawania w stałym stosunku pracy. W związku z tym między adwokatem a klientem podpisuje się stosowne umowy cywilnoprawne.