zawód notariusz co warto wiedzieć?

Aby być notariuszem należy w tym celu należy ukończyć studia prawnicze, bez wyboru specjalizacji, na stopniu magistra. Gdy już to zrobimy to koniecznie należy zdać egzamin notarialny, a później odbyć obowiązkową asesurę. Tak naprawdę dopiero po tym fakcie można uprawiać już zawód notariusza. W związku z tym osoby, które marzą o tym zawodzie musza być bardzo odpowiedzialne, sumienne, wzbudzać zaufanie i mieć dobrą prezencję. Mało tego, bardzo ważna jest też umiejętność doskonałego wypowiadania się, zarówno w mowie jak i w piśmie. Poza tym notariusz musi też być niekaralny i posiadać polskie obywatelstwo oraz pełnię praw cywilnych i obywatelskich. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący tego, jak wygląda praca notariusza. Przeczytaj go koniecznie!

Jak wygląda praca notariusza?

Zacznijmy od tego, że notariusz to osoba, która opracowuje akty notarialne, odpisy dokumentów, wszystko to jak najbardziej uwierzytelnione i wiarygodne. Musisz być świadom tego, że to on zajmuje się też oświadczeniami spadkowymi, czyli testamentami. Notariusze pracują w kancelariach prawnych, czy to swoich czy innych notariuszy. Obecnie każda osoba, która chce na przykład nabyć praw własności do danej nieruchomości, przekazać darowiznę innej osobie, sporządzić lub otrzymać testament, czy poświadczyć ważny dokument, który mógłby później stanowić dowód pisemny w jakiejś sprawie, musi się udać do notariusza. Chodzi oto, że jest to jakby instytucja, za której pośrednictwem coś w formie pisemnej staje się czymś ustanowionym prawnie, o odpowiedniej mocy prawnej.

Ścieżka kariery notariusza

No cóż, przede wszystkim notariusz zarabia na klientach, od których pobiera opłaty w wysokości ustalonej przez taksę notarialną. Bardzo ogólnie rzecz biorąc taki dobry notariusz może zarobić między 4,5 tys. złotych netto, a 8 tys. złotych. Musisz wiedzieć, że wynika to właśnie z taksy notarialnej, która jest ustanowiona prawnie, i która mówi, że za konkretną usługę nie można pobrać więcej niż określa to taksa. W związku z tym fizycznie w ciągu 8-godzinnego czasu pracy notariusz nie jest więc w stanie wykonać tak dużo zleceń, by osiągnąć zarobki rzędu na przykład kilkunastu tysięcy złotych. Warto wspomnieć o tym, że są one zresztą dość mocno ograniczone, gdy prowadzi się swoją kancelarię, na którą też trzeba wydawać pieniądze. Poza tym musisz wiedzieć, że jednak już 3-4 niewielkie sprawy notarialne dziennie mogą przysporzyć specjaliście niezłych zarobków.

Ile zarabia notariusz?

Generalnie, zarobki jak w każdej branży mogą się drastycznie różnić i często są zależne od miejsca w którym wykonuje się zawód. Można jednak przyjąć, że osoba na stanowisku notariusz zarabia około 6200 złotych miesięcznie.

Partner merytoryczny wpisu: https://www.notariusz-wajda.pl/