notariusz handel nieruchomościami

W obecnych czasach handel nieruchomościami nie wymaga posiadania pełnomocnika, który jest radcą prawnym bądź też adwokatem. Możemy sprzedać czy też zakupić daną nieruchomość wybierając swojego przedstawiciela, jeśli sami nie mamy możliwości dotarcia na miejsce z różnych przyczyn. Może to być więc profesjonalny prawnik, ale także członek rodziny czy tez osoba całkowicie nam obca.

Pełnomocnik może reprezentować daną stronę równie skutecznie, jak zrobiłby to profesjonalny adwokat czy też radca. Złożenie wniosku przez osobę, która nie należy do pełnomocnika procesowego jest uznawane i efektywne jeśli chodzi o dokonanie rozmaitych zmian w księdze wieczystej. Warto jednak dodać, iż w przypadku wystąpienia jakichkolwiek komplikacji, jedynie pełnomocnik procesowy będzie mógł cokolwiek zmienić.

Jeśli chcemy udzielić pełnomocnictwa danej osobie, konieczne jest udanie się do notariusza. Sporządzi on profesjonalny akt notarialny upoważniający daną osobę do pełnomocnictwa do nabycia czy też sprzedaży danej nieruchomości znajdującej się na terenie Polski.

Warto dodać, iż można również tego dokonać za granicą, jednak trzeba spełnić określone wymogi. Musi być to przede wszystkim w pełni zalegalizowane w kraju oświadczenia i przyrządzania pełnomocnictwa. W innym wypadku nie zostanie ono przyznane. Może być także koniecznie Apostille, które jest rodzajem zaświadczenia obowiązującego w 89 państwach. Dokument zostaje wydawany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, gdzie należy się zgłosić w celu jego uzyskania.

Więcej dowiesz się na stronie partnera materiału: Notariusz nieruchomości

Udzielenie pełnomocnictwa - zakres niezbędnych czynności

Sposobem na problem, do którego z pewnością należy zakup nieruchomości znajdującej się w innym zakątku kraju niż nasze miejsce zamieszkania, a co za tym idzie braku możliwości zawarcia umowy na miejscu przez osobę kupującą, stanowi decyzja o udzieleniu pełnomocnictwa. Należy to zrobić, by umowa mogła zostać zawarta, jednak musi się to odbyć z pomocą osoby trzeciej. Może być to ktoś z rodziny, czy też osoba obca jednak, co do której mamy zaufanie. Zaletą wyboru osoby z rodziny jest jednak to, iż mamy pewność, że nie dokona ona czynności niezgodnych z naszą wolą.

Zasady dotyczące zawarcia umowy przez pełnomocnika

Zawarcie umowy nabycia nieruchomości przez osobę trzecią jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy kupujący udał się do notariusza i uzyskał sporządzenie i udzielenie pełnomocnictwa do nabycia danej nieruchomości.

Konieczne są specjalne zapisy, zabezpieczające kupującego przed dokonywaniem różnych czynności prawnych przez naszego pełnomocnika, niezgodnych z naszą wolą. Upewnijmy się koniecznie, że zostały one zawarte w akcie notarialnym. W rezultacie będziemy spokojniejsi i nie ryzykujemy popełnieniem przez osobę, której zleciliśmy nasze pełnomocnictwo, niechcianych przez nas czynności.

Warto zaznaczyć, iż pełnomocnictwo do nabycia bądź sprzedaży nieruchomości na terenie Polski może być udzielone zarówno na określony, jak i bliżej nieokreślony czas. W każdym momencie pełnomocnictwo może zostać jednak odwołane przez osobę, która go udzieliła.

W obrocie nieruchomościami pełnomocnik niebędący adwokatem może także nas reprezentować

Istotnym atutem w obrocie nieruchomości jest to, iż nie musi nas reprezentować pełnomocnik procesowy. Wizyta u notariusza jest konieczna w celu załatwienia pełnomocnictwa, jednak profesjonalizm usług notariuszy przyczynia się do szybkości i sprawności całego procesu.