Aby uchronić obywateli się przed fałszywym pełnomocnikiem i zabezpieczyć przed nadużyciami związanymi z odwołaniem umocowania powstał Krajowy Rejestr Pełnomocnictw Notarialnych.

Internetowa baza pełnomocnictw notarialnych

Krajowy Rejestr Pełnomocnictw Notarialnych gromadzi pełnomocnictwa udzielone w formie aktu notarialnego i inne dokumenty umocowania, na których notariusz poświadczył autentyczność podpisu mocodawcy. Powstał on z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa podmiotom dokonujących różnego rodzaju czynności prawne, w charakterze pełnomocnika czy z jego udziałem. Baza ta przydaje się w życiu codziennym oraz w obrocie gospodarczym i pomaga ustalić fakt umocowania osoby podającej się za pełnomocnika, jego zakres i termin, na jaki pełnomocnictwo zostało udzielone, a przede wszystkim – czy nie zostało ono odwołane.

Odwoływanie pełnomocnictwa, uważaj na luki

Pełnomocnictwo można w każdej chwili odwołać, chyba, że w dokumencie zastrzeżono brak takiej możliwości. Wystarczy sporządzić odpowiedni dokument i wręczyć go osobiście pełnomocnikowi (nie zapominając o podpisie na odwołaniu) lub wysłać go listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Niestety, takie rozwiązanie może nieść ze sobą pewne komplikacje. Co, jeśli były pełnomocnik legitymując się nieaktualnym już pełnomocnictwem dokona bez naszej wiedzy sprzedaży naszego domu, mieszkania czy firmy? Oczywiście, jego działanie jest bezprawne i wygraną w sądzie mamy zagwarantowaną, ale wyegzekwowanie naszych praw może trwać latami i być bardzo uciążliwe.

W internecie nic nie gnie

Podczas sporządzania aktu pełnomocnictwa trzeba dopilnować, aby notariusz wprowadził dokument do bazy KRPN. Jeżeli z jakiś niewyjaśnionych przyczyn odmówi, warto udać się do innego prawnika. Pełnomocnictwo może zostać wpisane do rejestru przez każdego adwokata czy radcę prawnego,
a nie tylko przez osobę, która je spisała. Wprowadzając dokument do systemu trzeba mieć do dyspozycji certyfikowany podpis elektroniczny – jeżeli go posiadasz, możesz tę czynność wykonać sam.

Jak zrobić to bezpiecznie?

Jako mocodawca możesz samodzielnie zamieścić informację w Krajowym Rejestrze Pełnomocnictw Notarialnych o odwołaniu pełnomocnictwa. Nie potrzebujesz już do tego podpisu elektronicznego. Podczas wprowadzania pełnomocnictwa do systemu KRPN, należy podać aktualny adres w-mail,

na który wysłane zostaną specjalne kody, umożliwiające aktualizację statusu dokumentów. W razie wątpliwości, można poprosić o to notariusza. Największą zaletą KRPN jest jego ogólnodostępność, a więc każdy notariusz lub kontrahent może w każdej chwili i z każdego miejsca w kraju sprawdzić czy wskazane pełnomocnictwo wciąż obowiązuje.      

Partner materiału: https://www.notariusz-wajda.pl