taksa notarialna

Zgodnie z definicją, taksa notarialna to maksymalna wysokość kwoty pobieranej przez notariusza za wykonywane przez niego określone czynności prawne. Taksa obowiązuje w takiej samej wysokości na terenie całego kraju, jej stawkę określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Znaleźć w nim można nie tylko maksymalne opłaty za wspomniane już czynności notarialne, ale także kwoty, które mogą zwiększyć wysokość wynagrodzenia notariusza za czynności notarialne odbywające się poza kancelarią.

Taksa notarialna obliczana jest od wartości rynkowej transakcji, jej wysokość można negocjować z notariuszem przed podpisaniem aktu notarialnego. Aby uniknąć nieporozumień i przykrych niespodzianek, zaleca się klientom kontakt telefoniczny lub osobisty z kancelarią notarialną celem uzyskania informacji o przewidywanych kosztach transakcji i wysokości pobieranej taksy od danej czynności prawnej.

Stawki taksy notarialnej na bieżący rok znaleźć możemy również w Internecie. Przykładowo, jeśli wartość przedmiotu czynności notarialnej kształtuje się w granicach 3000 zł, taksa wynosi 100 zł. Jeśli zaś wspomniana wartość jest powyżej 3000 zł, ale poniżej 10000 zł, taksa wynosi 100 zł plus 3% nadwyżki powyżej 3000 zł. Szczegółowe tabele dostępne są w sieci, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę frazę ‘taksa notarialna 2015 rok’, a znajdziemy potrzebne nam informacje. Rozporządzenie określa także wysokość taksy notarialnej za takie czynności prawne, jak sporządzenie aktu sprzedaży nieruchomości, sporządzenie dokumentu pełnomocnictwa, sporządzenie umowy działu rzeczy wspólnej, sporządzenie aktu ustanowienia hipoteki, sporządzenie umowy pożyczki, dzierżawy najmu czy też umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy). Warto prześledzić dostępne w Internecie przykładowe wyliczenia. Jednym z najczęściej podpisywanych aktów notarialnych jest akt zakupu – sprzedaży domu czy mieszkania. W takim wypadku zapłacić należy podatek od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2% wartości nieruchomości. Przykładowo, za mieszkanie o wartości 130 tysięcy złotych przyjdzie nam zapłacić podatek w kwocie 2600zł. Do tego dochodzi opłata sądowa w wysokości 200 zł, taksa notarialna za sporządzenie umowy sprzedaży 645 zł, VAT od taksy 148,35 zł, a także taksa notarialna za wypisy w wysokości 6 zł za stronę i również podatek VAT od taksy za wypisy w wysokości 1,38 zł za stronę.

Zdarza się, że strona czynności prawnej nie jest w stanie ponieść kosztów taksy notarialnej, ponieważ znacznie przewyższają one jej dochody i możliwości finansowe. Ustawodawca wziął takie okoliczności pod uwagę i przewidział rozwiązanie dla takiej sytuacji – strona może wystąpić do sądu rejonowego z wnioskiem o zwolnienie z całości lub części tej opłaty.

Każdy, komu przyszło podpisywać różnego rodzaju umowy czy też dokonać czynności w obecności notariusza, powinien wiedzieć, że takie działania niosą za sobą koszty. Nie chodzi tu już tylko o wspomnianą wcześniej taksę notarialną, ale także o podatki. Mam na myśli podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, a także podatek VAT. Do tego dochodzą także opłaty sądowe, które każdy notariusz z mocy prawa zobowiązany jest pobrać jako płatnik. Dobrze jest zasięgnąć informacji w kancelarii, ale można także skorzystać z dostępnych w Internecie kalkulatorów opłat notarialnych. Pomogą one obliczyć, ile przyjdzie nam zapłacić za sporządzenie aktu notarialnego.

Partner merytoryczny: https://www.notariusz-wajda.pl/