testament notarialny

Sporządzenie testamentu to trudna decyzja dla większości ludzi, ponieważ nieuchronnie kojarzy się z finalnym końcem, oraz zmusza do zastanowienia się w jaki sposób uszczęśliwić swoich potencjalnych spadkobierców. Niestety wielu z nich zaniedbuje tej czynności, oddając swój majątek na pastwę nie zawsze szczęśliwych przepisów prawa spadkowego.

Testament sporządzony przed notariuszem to mocne zabezpieczanie tych kwestii. Oczywiście, wbrew dość powszechnemu przeświadczeniu, testament nie musi być koniecznie zawarty w formie aktu notarialnego, i ma taką samą ważność jak testament w każdej innej formie. Niemniej jednak, dobrze jest aby notariusz jako biegły prawnik poinstruował przyszłego spadkodawcę, jakie warianty jego ostatniej woli są najbardziej korzystne i celowe, zgodnie z intencjami klienta. Może także zwrócić uwagę na aspekt podatkowy całego procesu. Ponadto testament notarialny trudniej podważyć ponieważ notariusz nie tylko zadba o wszystkie potrzebne do jego ważności elementy, ale także potwierdzi tożsamość testatora oraz jego zdolność do sporządzenia testamentu (z wyjątkiem ukrytych chorób psychicznych lub tego rodzaju stanów wykluczających świadome i swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli).

Ponieważ oryginał testamentu, tak jak każdy akt notarialny, pozostanie w kancelarii, nie będzie można go sfałszować bądź zniszczyć. Ponadto informacja o nim i jego treści zostanie zdeponowana bezpłatnie w elektronicznym Notarialnym Rejestrze Testamentów. Stanie się on widoczny dla naszych spadkobierców dopiero po naszej śmierci, którzy mogą sprawdzić za opłatą rejestr w poszukiwaniu naszych rozporządzeń.

Dodatkową przewagą testamentu notarialnego, jest to, że tylko za jego pośrednictwem można wykonać tzw. zapis windykacyjny. Tylko w ten sposób można wskazać komu ma przypaść konkretny składnik majątku, gdyż w innej sytuacji spadkodawcy nabywają tylko udziały w całości i muszą przeprowadzić dział spadku. Z ważnym zapisem windykacyjnym obdarowany może stać się właścicielem rzeczy oznaczonej co do tożsamości, pod warunkiem, że spadkodawca był jej właścicielem w chwili śmierci.

Warto pamiętać, że pomimo solennej formy akt notarialny może zostać łatwo odwołany, bez względu na opinie w tym względzie niedoszłych spadkobierców. Można to zrobić czy to poprzez złożenie oświadczenia przed notariuszem, bądź poprzez sporządzenie kolejnego testamentu (wystarczy nawet zwyczajna forma pisemna, pod warunkiem dochowania obowiązkowych elementów) z inną treścią i późniejszą datą. 

Więcej dowiedz się na stronie partnera portalu - Notariusz-Wajda.pl