różnice pomiędzy notariuszem a radcą prawnym

Trzeba pamiętać, że według przepisów prawa adwokat i radca prawny to dwa różne zawody. W ostatnim czasie mamy jednak pewne niwelowanie różnic między tymi profesjami. Okazuje się, że w pewnych przypadkach, gdy mamy skomplikowany problem prawny nie wiemy do kogo się zwrócić. Czy powinniśmy udać się do adwokata, radcy prawnego a może do notariusza. Warto to doskonale wiedzieć, ponieważ w ten sposób zaoszczędzi się czas, pieniądze oraz nerwy.

Adwokat

Do adwokata odnosi się ustawa prawo o adwokaturze. To na podstawie tej ustawy funkcjonuje samorząd adwokacki, przeprowadzone są specjalne egzaminy na aplikację oraz na podstawie tej ustawy prowadzona jest działalność gospodarcza przez adwokata. Zgodnie z przepisami tej ustawy adwokat ma za zadanie:

- udzielać porad prawnych

- przygotowywać opinie prawne

- opracowywać projekty aktów prawnych

- występować przed sądami

- występować przed urzędami

Radca prawny tutaj do wykonywania tego zawodu będzie się odnosić kolejna specjalnie przygotowana ustawa o radcach prawnych. Zgodnie z tą ustawą zadaniem radcy prawnego będzie świadczenie pomocy prawnej. Jest jednak pewne ograniczenie, ponieważ radca prawny nie może występować w sprawach karnych oraz karnoskarbowych jako obrońca W jego przypadku pomoc prawna będzie przede wszystkim polegała na sporządzeniu porad, opinii oraz opracowywaniu aktów prawnych i występowaniu przed sądami oraz urzędami.

Różnice

Dla potencjalnego klienta jest jedna ważna różnica, którą trzeba zauważyć. Adwokat jest jednym pełnomocnikiem w sprawach karnych i karnoskarbowych. Radca prawny nie może w takich sprawach występować jako obrońca. Jeszcze nie tak dawno radcowie nie mogli występować również w sprawach rodzinnych ale to zmieniło się od 2007 roku i obecnie mają już otwartą drogę do prowadzenia takich spraw. kolejną ważną różnicą będzie to, że radca prawny może być zatrudniony na umowę o pracę natomiast adwokat swoje zadania może wykonywać tylko w ramach indywidualnej działalności gospodarczej. Różnica jest istotna, ponieważ radca prawny może w związku z tym zawierać umowę o pracę, natomiast adwokat będzie mógł zawierać jedynie umowy oparte na prawie cywilnym.

Podsumowanie

Od jakiegoś czasu w Polsce mówi się o tym, by te zawody ze sobą połączyć. Polska jest bowiem jednym z nielicznych krajów, które do tej pory utrzymują taki dualizm zawodów prawniczych. W innych państwach raczej mamy tylko jeden zawód. W Polsce już rozpoczęły się pracę nad połączeniem tego zawodu, ale nie wiadomo co z tego wyjdzie. Na razie nadal istnieją dwa zawody. Ich różnica sprowadza się do tego, że adwokat może występować w sprawach karnych i karnoskarbowych i to dla klienta wydaje się być najważniejsze. W innych sprawach możliwości adwokata i radcy prawnego są takie same. Do obu specjalistów można się udać, gdy mamy problemy na gruncie prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego. Oboje mogą nas reprezentować przed sądem cywilnym, administracyjnym oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Sądem Najwyższym. Podobnie mogą reprezentować klienta przed urzędami i organami władzy publicznej.