jak przygotować pełnomocnictwo?

W pewnych sytuacjach między innymi osoby niepełnosprawne nie mogą niektórych czynności prawnych dokonać samodzielnie. Dlatego w takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystywanie opcji związanej z udzieleniem pełnomocnictwa jakiejś bliskiej osobie. Postaramy się krótko powiedzieć jak zająć się przygotowaniem takiego dokumentu, by upoważnić inną osobę do działania w naszych sprawach. Zanim w ogóle będziemy się decydować na udzielanie pełnomocnictwa powinniśmy się zdecydować na to jakie elementy działania będziemy chcieli pełnomocnikowi powierzyć. Pełnomocnik, który zostanie ustanowiony będzie mógł działać w zakresie spraw, które będą dotyczyć naszego imienia i wobec instytucji, które będą wymienione w pełnomocnictwie.

Tak naprawdę właśnie pełnomocnictwo daje nam bardzo szerokie możliwości, jeśli chodzi o przygotowanie uprawnień dla osoby, którą chcemy umocować. Może mieć charakter ogólny bądź też szczególny i będzie dotyczyć jednej konkretnej sprawy bądź też grupy spraw, którą będziemy chcieli załatwić przy udziale jednego pełnomocnika. Przy większości przypadków w załatwianiu spraw urzędowych wystarczające będzie pełnomocnictwo, które będzie przygotowane w formie pisemnej zwykłej. W takim pełnomocnictwie musimy wskazać kto będzie uprawniony do działania w naszym imieniu oraz jaki będzie ten zakres uprawnień. Od pełnomocnictwa pobierana jest opłata skarbowa. Podpis pod pełnomocnictwem może być poświadczony przez notariusza. Takie pełnomocnictwo będzie wtedy honorowane bez wątpliwości. Koszt poświadczenia podpisu na pełnomocnictwie to koszt 20 złotych plus VAT. Pełnomocnictwo zawsze wygasa z chwilą śmierci mocodawcy lub pełnomocnika. Gdy pełnomocnik będzie przekraczał zakres swojego umocowania wtedy ważność takiej umowy będzie oczywiście uzależniona od tego czy zostanie to potwierdzone przez mocodawcę. Druga strona może wyznaczyć odpowiedni termin na takie potwierdzenie ze strony mocodawcy. Pełnomocnictwo nieważne w jakiej formie zostało udzielone zawsze może być odwołane i to w każdej chwili. Po odwołaniu pełnomocnictwa powinien zostać zwrócony dokument pełnomocnictwa bezpośrednio do mocodawcy. W pewnych sprawach konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego, by sprawę załatwić.

Dlatego w przypadku takich spraw również pełnomocnictwo musi być przygotowane w formie aktu notarialnego. Koszt sporządzenie pełnomocnictwa w takiej formie będzie wiązał się z tym jak szeroki będzie zakres umocowania w dokumencie i może to być koszt między 30 a 100 złotych netto. Tak przygotowane pełnomocnictwo nie może być jednak w żadne sposób kwestionowane i będzie uprawniało do podjęcia bardzo wielu działań nie tylko tych, które będą związane z aktem notarialnym. Będzie można w ramach tego pełnomocnictwa podejmować również wszystkie inne działania na rzecz mocodawcy. Biorąc pod uwagę te wszystkie podpowiedzi można być pewnym, że uda się sprawnie przygotować pełnomocnictwo jednocześnie dbając także o swoje sprawy i potrzeby, które powinny być istotne dla mocodawcy.

Więcej o pełnomocnictwach dowiesz się na stronie Partnera Portalu - https://www.notariusz-wajda.pl/zakres-uslug/pelnomocnictwa/