​Dział spadku w formie umownej jest możliwy, tylko jeśli spadkobiercy będą w stanie się porozumieć w kwestii spadku i nie będą się pojawiać sądowe roszczenia. Umowny dział spadku będzie szybszy i tańszy a dodatkowo może zdecydowanie ułatwić podzielenie pozostałego po spadkodawcy majątku. Zgody wszystkich spadkobierców Jeśli chce się dokonać działu spadku to potrzebna jest wola spadkobierców. Jeśli chociaż jeden z nich nie będzie w stanie dojść do porozumienia to zawarcie takiej umowy nie będzie możliwe. Wtedy można wystąpić z roszczeniami do sądu.

Forma zawarcia umowy o dział spadku

Dział spadku w formie umowy może być dokonany zarówno ustnie jak w sposób dorozumiany. Jeśli chce się uniknąć problemów w przyszłości co do treści najlepiej wykonać to w formie pisemnej. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy dzieli się nieruchomość, wtedy bowiem konieczna jest umowa notarialna. Podobnie, jeśli w skład dzielonego przedsiębiorstwa wchodzą nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Co zawiera umowa o dział spadku?

Należy wskazać w umowie, że dzieli się część bądź też całość spadku. Jeśli chodzi o część spadku trzeba wpisać jakie elementy wchodzą do umownego podziału. Oczywiście umowa musi wskazywać jakie elementy komu przypadają. Dzięki temu nie będzie sporów w przyszłości związanych z podziałem spadku. Jeśli umieści się takie elementy cały umowny dział spadku powinien być jasny w swojej treści i rzeczywiście wszystko będzie tam dobrze przygotowane. Oprócz tego spadkobiercy zawsze mogą umieścić również inne postanowienia. Na ich życzenie może być przygotowany zapis, że poszczególne części majątku będą komuś przypadać z pewnego powodu. Oczywiście można również odnieść się do kwestii długów i tego kto będzie zobowiązany do ich regulowania. Jednak taka umowa nie będzie miała żadnego skutku w stosunku do wierzycieli spadkodawcy, którzy nadal będą mogli dochodzić uzyskania spłaty długów od wszystkich spadkobierców.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dział spadku w formie umownej będzie podlegał podatkowi od dokonywanej czynności cywilnoprawnej w części, która odnosi się do spłat bądź dopłat. Wtedy podatek będzie zobowiązana zapłacić ta osoba, która nabywa jakąś rzecz albo też prawa majątkowe ponad udział spadku. Gdy dział nastąpi bez konieczności spłat i dopłat w takim przypadku nie będzie konieczności płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych.