Polskie prawo spadkowe nie jest zbytnio skomplikowane i większość spraw możemy załatwić bezpośrednio u notariusza. To niezwykle ważne, aby mieć przygotowany testament na wszelką okoliczność. Pomoże nam on zabezpieczyć rodzinę na wypadek naszej śmierci, a także jednoznacznie wskaże spadkobiercę majątku. Jakie sprawy możemy załatwić u notariusza?

Testament

Testament może mieć formę dokumentu napisanego własnoręcznie, a także formę aktu notarialnego. Wraz ze wzrostem świadomości społecznej, to drugie rozwiązanie zyskuje coraz więcej zwolenników, gdyż taki testament jest zdecydowanie trudniej podważyć i lepiej zabezpiecza interesy naszego ewentualnego spadkobiorcy. Zarówno sporządzić, jak i odwołać testament może jedynie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych – nie może tego zrobić przedstawiciel. Co ważne, spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.

Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Podobnie w przypadku, gdy zostanie on sporządzony pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści, a także pod wpływem groźby.

Przyjęcie i odrzucenie spadku

Po śmierci bliskiej osoby spadkobierca ma prawo do przyjęcia spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi lub przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności na zasadzie tzw. przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza. Ma on także prawo odrzucić spadek w całości. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe do wysokości otrzymanego spadku. Może to się jednak okazać problematyczne w przypadku, gdy np. otrzymamy ½ nieruchomości, a druga strona nie będzie chciała swojej części wystawić na sprzedaż. Wówczas, mimo iż zyskamy prawo do połowy nieruchomości, będziemy musieli spłacić długi zmarłego w kwocie równej wartości majątku, który nam pozostawił.

Spadkobierca ma 6 miesięcy na Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Po tym czasie jednoznacznym staje się przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie o przyjęciu/odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem w formie aktu notarialnego.

Poświadczenie dziedziczenia

Tylko poprzez postanowienie sądu lub na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego u notariusza w formie aktu notarialnego może stwierdzić nabycie spadku. Dokument ten ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Konieczne jest, aby przy spisaniu dokumentu były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy. Podczas wizyty u notariusza konieczne będzie potwierdzenie praw do spadku – należy mieć ze sobą odpis aktu zgonu spadkodawcy, odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy oraz testament, o ile został sporządzony.

Na szczęście w większości przypadków spraw spadkowych, nie ma konieczności wchodzenia na drogę sądową. Wszelkich formalności możemy dopełnić u miejscowego notariusza.