Jeśli chodzi o pomoc prawną to mogą nam ją oferować ludzie wykonujący różne zawody. Innymi sprawami zajmuje się jednak notariusz, innymi adwokat czy radca prawny, a innymi jeszcze komornik. Dlatego warto mieć pewną wiedzę w tym względzie i wiedzieć, czym poszczególne osoby się zajmują oraz jak najlepiej się do nich zwracać, gdy chcemy korzystać z ich usług.

W tym artykule postaramy się krótko powiedzieć jakie są różnice między zawodami prawniczymi, oraz jakie są kompetencje poszczególnych zawodów oraz tytuły, jakich można używać w odniesieniu do takich osób.

Adwokat - do niego będziemy się najczęściej zwracać "Panie Mecenasie". Jego zadaniem będzie zastępstwo prawne. Staje się on reprezentantem stron przed sądem. Adwokat może zastępować swojego klienta zarówno w sprawach karnych, cywilnych i sprawach z zakresu prawa pracy.

Notariusz - można się zwracać: Panie Notariuszu, Panie Rejencie oraz Panie Sędzio. Jego zadaniem jest sporządzanie aktów notarialnych związanych z czynnościami prawnymi.

Radca Prawny - zwracać się do niego należy Panie Mecenasie, chociaż znana jest również forma Panie Radco. Jego zadania są podobne do tego, co wykonuje adwokat. Ma reprezentować strony przed sądem, ale jest tutaj jednak różnica, ponieważ radca nie zawsze może być obrońcą w ramach spraw karnych i karnoskarbowych. Tyczy się to tych radców, którzy pozostają w stosunku pracy względem swojego klienta. Jeżeli radca jest więc w danej firmie zatrudniony, nie może on występować jako obrońca, lecz jedynie jako pełnomocnik.

Komornik - ma za zadanie wykonywać wyroki sądu w ramach egzekucji. Sprawa do komornika powinna być kierowana dopiero, gdy skończy się już postępowanie sądowe. Prowadzenie egzekucji będzie polegać na zajmowaniu ruchomości i nieruchomości oraz na sprzedaży rzeczy w ramach prowadzonych licytacji.

Sędzia - w czasie rozpraw należy zwracać się do niego "proszę Sądu", ponieważ nie kierujemy się do sędziego, ale do Sądu. Jego zadaniem jest wydawanie wyroków w różnorakich sprawach.

Aplikant - jest to osoba, która uczy się do wykonywania zawodu prawniczego. Można być aplikantem adwokackim, radcowskim, notarialny, prokuratorskim czy sędziowskim. Aplikant jest z wykształcenia prawnikiem, który dostał się na studia aplikacji. Zgodnie z przepisami prawa aplikant ma pewne uprawnienia i może być zastępcą w niektórych czynnościach patrona.

Asesor - jest to osoba, która ma ukończoną aplikację oraz zdany egzamin zawodowy. Ale by otrzymać nominację musi przejść pewną prób. Asesura będzie obowiązywać w urzędach takich jak sądy, prokuratora, notariaty, izby komornice. W tej chwili asesor w określonych przez prawo sprawach może zastępować sędziego, prokuratora, notariusza czy komornika.

Rzecznik patentowy - jest to specjalista od prawa własności przemysłowej i pomaga firmom oraz osobom fizycznym nadawać patenty. Jeśli chce się uzyskać taki tytuł trzeba przebyć specjalną aplikację oraz złożyć egzamin. Taka osoba nie musi mieć wykształcenia prawniczego, może mieć również wykształcenie techniczne.

Prokurator - to funkcjonariusz publiczny, który ma stać na straży praworządności. Jest to przedstawiciel prokuratury, który ma zająć się ściganiem przestępstw. Jest w procesach karnych oskarżycielem publicznym.