kto może być obrońcą w procesie

Zwykłym obywatelom, którzy na co dzień nie mają do czynienia z prawem, wydaje się, że obrońcom w sprawie karnej, może być każdy absolwent prawa. O tym zjawisku, świadczy wiele pytań na forach internetowych, które dotyczą właśnie tego, kto może zostać obrońcą w sprawie karnej, którą ich dotyczy.

Bazując na art. 82 kodeksu postępowania karnego, uznaje się, że obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury, innymi słowy obrońcami w sprawach karnych mogą być wyłącznie adwokaci, a nie jak wydawałoby się radca prawny czy absolwent prawa. Inne strony procesu, takie jak pokrzywdzony, interwenient czy powód cywilny, mogą ustanowić pełnomocnika w sprawie, tu również wymagana jest postać adwokata. Niemniej jednak w przypadku gdy jedną ze stron jest to organ, instytucja bądź działalność gospodarcza to pełnomocnikiem w procesie karnym może być radca prawny. Nie ma innych odstępstw od tej zasady, pełnomocnikiem i obrońcom może być jedynie adwokat, szczególnie gdy jest to sprawa cywilna, której wynik ma ogromne znaczenie dla oskarżonego, takie warunki są skomponowane jedynie w interesie oskarżonego, ponieważ jedynie adwokat posiada zarówno dużą wiedzę prawniczą jak i ma doświadczenie w prowadzeniu spraw, sukcesywnie reprezentując interesy obywatela. Jak zostać adwokatem? Dla osiągnięcia statusu adwokata podstawą oczywiście są studia prawnicze, po których niezbędne jest odbycie aplikacji adwokackiej w wybranej kancelarii.

Następnym etapem jest zdanie egzaminu adwokackiego, a po otrzymaniu pozytywnego wyniku, kandydat na adwokata zostaje wpisany na listę, tym samym stając się pełnoprawnym adwokatem. Wracając do kwestii aplikacji, to nabór na nią odbywa się we wrześniu, polega na na zdaniu egzaminu konkursowego. Egzamin w formie testu składa się ze 150 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą trafną odpowiedź kandydaci uzyskują punkt, zaś do pozytywnego wyniku testu wymagane jest zdobycie 100 punktów. Pytania dotyczą; prawa konstytucyjnego, karnego, postępowania karnego, karnego skarbowego, wykroczeń, cywilnego, postępowania cywilnego, gospodarczego, spółek prawa handlowego, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnego i opiekuńczego, administracyjnego, postępowania administracyjnego, finansowego, europejskiego, ustroju sądów, samorządu adwokackiego i innych organów ochrony prawnej działających w kraju. By jednak wziąć udział w rekrutacji, kandydat zobowiązany jest do dostarczenia zgłoszenia do odpowiedniej siedziby komisji kwalifikacyjnej.