​Przekazywanie rodzinnej firmy swoim potomkom tak, aby przechodziła ona w ramach jednej rodziny z pokolenia na pokolenie nie jest wcale tak trudną czy skomplikowaną kwestią, jak mogłoby się wydawać. Właściciel takiej firmy może samodzielnie określać zasady dotyczące takiego dziedziczenia w rodzinie. Należy zatem dokładnie dowiedzieć się jakie kroki trzeba podjąć, aby w czasie takiej zmiany pokoleniowej nasza firma nie straciła swojego majątku.

W polskim prawie istnieje pojęcie takie jak "sukcesja". W tym rozumieniu oznacza ono przekazanie praw oraz obowiązków związanych z daną działalnością gospodarczą od jednego podmiotu do drugiego. W ciągu ostatnich kilku lat dość powszechnie zaczęło funkcjonować jednak inne znaczenie tego słowa, mające znacznie bardziej luźny czy wręcz "ludzki" charakter. Oznacza ona w takim wypadku nic więcej, jak tylko przekazywanie firmy rodzinnej swoim dzieciom przez jednego lub obu rodziców – oczywiście, oprócz dzieci mogą to być również inne osoby. Sukcesja w takim przypadku nie jest równoznaczna z dziedziczeniem związanym ze śmiercią rodziców. Jest to po prostu przygotowanie dzieci od przejęcia wszystkich obowiązków związanych z prowadzeniem danej działalności. Prawo dopuszcza rzecz jasna przejście firmy przez inne osoby, które nie są nawet związane z daną rodziną. Chodzi tutaj jedynie o to, aby dane przedsiębiorstwo nadal mogło stabilnie funkcjonować i nie straciło na takich zmianach swojego majątku. O sposobie przekazywania firmy oraz wszystkich związanych z tym detalach decyduje we własnym zakresie jej właściciel. Polskie prawo jest oczywiście skonstruowane w dość zawiły sposób – oznacza to, że niemożliwe jest przekazanie komuś innemu firmy tak po prostu, bez załatwiania dodatkowych formalności z tym związanych. Niedopuszczalne jest również zrobienie tego w formie umowy albo testamentu. Firma jest dość złożonym organizmem, a poszczególne jej elementy mogą odpowiadać przed zupełnie innymi organami prawa.

Definicja następstwa występuje przede wszystkim w prawie cywilnym oraz w nieco mniejszym stopniu w prawie o spółkach handlowych. Z drugiej jednak strony pojęcie takie nie występuje w prawie administracyjnym, a to właśnie z nim związane są najróżniejsze koncesje, pozwolenia czy ulgi. Z tego też powodu do takiego przejęcia firmy przez kolejne pokolenie trzeba się naprawdę dobrze przygotować. Ważne jest stworzenie dla firmy odpowiedniej struktury prawnej i przygotowanie na tę operację pewnego zapasu gotówki. Musimy również jasno rozdzielić od siebie majątek osobisty oraz majątek firmowy. Takie działania możemy prowadzić na wiele sposobów; warto się tym zainteresować i wybrać najlepsze dla siebie rozwiązanie.