zabezpieczenie zapłaty ceny

W każdej umowie notarialnej bardzo ważnym elementem będzie zabezpieczenie zapłaty ceny. Najlepszym rozwiązaniem jest poddanie strony kupującej egzekucji, a więc zmuszenie do tego, by podpisała oświadczenie iż zobowiązuje się zapłacić cenę w określonym terminie i wysokości, a jeśli nie to poddaje się egzekucji. Sprzedając działkę czy mieszkanie musimy udać się do notariusza, ponieważ taka transakcja związana jest z przymusem notarialnym związanym z obrotem nieruchomościami.

Tak naprawdę niewiele osób decyduje się płacić za nieruchomość gotówką, zdecydowanie częściej płaci się przelewem a to wiąże się z odroczeniem płatności przynajmniej o kilka dni. Moment przejścia własności nieruchomości Dlatego wielu klientów chce umieścić zapis, że przejście własności następuje dopiero po opłaceniu ceny, ale taki zapis jest niemożliwy. Zgodnie z prawem polskim przejście własności następuje bowiem z chwilą podpisania aktu notarialnego, dlatego taki warunek stanowiłby o nieważności umowy. Zabezpieczenie zapłaty ceny u notariusza W tej chwili najczęściej stosowanym rozwiązaniem, które pozwala zabezpieczyć zapłatę ceny będzie poddanie kupującego egzekucji z art. 777 Kodeksu Prawa Cywilnego. Oświadczenie kupującego o zapłacie ceny Kupujący składa w tym przypadku oświadczenie, że zobowiązuje się do zapłaty ceny w określonym terminie i jeśli tego nie zrobi poddaje się egzekucji. Jest to takie zobowiązanie, które w dużej mierze zabezpiecza sprzedającego. W rzeczywistości jest to zarówno zabezpieczenie zapłaty ceny jak i też wydania przedmiotu w posiadanie strony kupującej, jeśli wcześniej wydanie zostało odroczone z jakichś przyczyn. Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym Jak można w praktyce ocenić taki zapis dla strony sprzedającej. Przede wszystkim daje wierzycielowi możliwość dochodzenia roszczeń i może on zwrócić się do sądu rejonowego z wnioskiem o wydanie klauzuli wykonalności dla takiego dokumentu. Jeśli posiada się akt notarialny to tak naprawdę można spokojnie uzyskać tą klauzulę i z tymi dokumentami udać się do komornika, by rozpocząć egzekucję. Egzekucja z aktu notarialnego W rzeczywistości więc takie poddanie się egzekucji z trzech siódemek dla sprzedającego jest dokumentem, który będzie równy wyrokowi sądu w sprawie o zapłatę.

Dlatego bez konieczności prowadzenia procesu można uzyskać należne sprzedającemu pieniądze. W związku z tym, jeśli nie ma od razu zapłaty należności to właśnie art. 777 jest najlepszym i najczęściej wykorzystywanym rozwiązaniem dla zabezpieczenia płatności.

Wsparcie merytoryczne: https://www.notariusz-wajda.pl