Zaproszenie na debatę i prezentację raportu nt. GOZ

Zaproszenie na debatę i prezentację raportu nt. circular economy
W imieniu Instytutu Innowacyjna Gospodarka i Koalicji rECOnomy zapraszamy na inaugurację raportu
pt. „W kierunku gospodarki cyrkularnej – rekomendacje rozwoju i implementacji praktycznych rozwiązań dla biznesu.“

Prezentacja raportu oraz debata na temat jego głównych wniosków odbędzie się
21 marca 2018r. o godz. 11.00 w Centrum Prasowym PAP ul. Bracka 6/8 w Warszawie.

Prosimy o potwierdzenie obecności na adres kontakt@ingos.pl lub tel. 506 361 538.

Raport powstał na podstawie cyklu zamkniętych RoundTables na temat barier i możliwości implementacji różnego rodzaju rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego, w których udział wzięli liczni przedstawicieli biznesu, konsumentów i naukowców. Dyskusje poświęcone były następującym tematom – marnotrawieniu żywności, opakowaniom, elektroodpadom oraz partnerstwu publiczno-prywatnemu.

W raporcie poruszone zostały m.in. następujące kwestie:
• W jaki sposób przeciwdziałać marnotrawieniu żywności na wszystkich etapach: produkcja pierwotnej, przetwórstwa, transportu, dystrybucji, sprzedaży, gastronomii, konsumpcji prywatnej, zagospodarowanie odpadów?
• Jakie zmiany czekają system odpadów w Polsce na drodze do dostosowania się do nowych standardów Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta?
• Jak zwiększyć poziom selektywnej zbiórki odpadów?
• Jak zapewnić odbiór zużytego sprzętu i jaki zastosować model finansowania?
• Nowe modele biznesowe korzystania z urządzeń elektrycznych i elektronicznych – leasing, sharing economy, product as a service, pay per use.
• Istniejące bariery rozwoju projektów PPP w Polsce.

Partnerzy projektu: Jeronimo Martins, Refood, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Remondis Electrorecycling, Stena Recycling, SUEZ Polska.

Udział bezpłatny - prosimy o potwierdzenie obecności na adres kontakt@ingos.pl lub tel. 506 361 538

2018-03-05