Koalicja Reconomy zaczyna działać z biznesem

Koalicja Reconomy powstała po to, by stworzyć przestrzeń do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce, dlatego inicjatorzy Koalicji liczą na upowszechnienie tego tematu nie tylko wśród przedsiębiorstw, ale także pozostałych sektorów. To niezwykle ważne, by inaczej niż dotychczas postrzegać odpady oraz podjąć rzeczywiste działania na rzecz ochrony środowiska. Circular Economy to nie tylko światowy trend dający ogromne szanse rynkowe, ale przede wszystkim realny wpływ na ochronę zasobów. Bez wątpienia odpady to surowce XXI wieku.  Zmiana świadomości to jednak długotrwały proces, dlatego tak ważne jest wzajemne wspieranie się i edukowanie w zakresie procesów pozwalających, by wykorzystane już raz zasoby, ponownie angażować w procesy wytwórcze i przekonać konsumentów do wartości powstałych w ten sposób produktów. Circular Economy ma ogromny potencjał: wspiera procesy w efektywnym zarządzaniu surowcami, odpowiada na potrzeby coraz szerszego grona odpowiedzialnych konsumentów, pozawala wyróżnić się na rynku.

Upowszechnianie wiedzy i wspieranie różnych podmiotów do wdrażania rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego to główny cel powstania Koalicji Reconomy. Dzięki połączeniu kompetencji różnych firm i instytucji możliwe było stworzenie oferty odpowiadającej zapotrzebowaniu na różne działania.

Firmy, które zaczynają swoją przygodę z tematyką GOZ zachęcamy do zainteresowania się ścieżką „INSPIRACJA”, opierającą się w dużej mierze na dzieleniu się wiedzą, poszukiwaniu odpowiednich modeli biznesowych dla poszczególnych branż i firm. „PLATFORMA DIALOGU” to propozycja dla podmiotów, które wspólnie z Koalicją chcą rozwijać warunki sprzyjające rozwojowi gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce. W tym obszarze przewidujemy organizowanie cyklicznych spotkań oraz publikację raportów prezentujących dokonania współpracujących w ramach dialogu stron. Do zainteresowania się ścieżką „AKTYWNE DZIAŁANIE” zachęcamy te firmy, które poszukują sposobów i narzędzi do wdrażania posiadanej już wiedzy na temat circular economy. Koalicja poprzez analizy, konsultacje i rozmaite projekty wspiera w rozpoznaniu aktualnych potrzeb i możliwości wdrażania procesów gospodarki obiegu zamkniętego. Czwarta ścieżka „EDUKACJA KONSUMENTÓW” kierowana jest do firm, które dostrzegają potencjał i wartość w budowaniu świadomości konsumenckiej wśród swoich pracowników i klientów. Jesteśmy przekonani, że projekty, które proponujemy w ramach każdej ścieżki są tak różnorodne, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy do współpracy.

2017-03-31