Co to jest circular economy?

Gospodarka o obiegu zamkniętym z ang. "circular economy" przedstawiona za pomocą ciekawej animacji opublikowanej przez Ellen MacArthur Foundation:

https://youtu.be/zCRKvDyyHmI


Gospodarka obiegu zamkniętego (ang. Circular Economy) to nowoczesna koncepcja tworzenia wartości poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów. Pozwala na minimalizację negatywnego wpływu na środowisko wytwarzanych produktów dzięki takim zmianom na wszystkich etapach cyklu życia produktu, które umożliwiają powtórne wykorzystanie użytych materiałów tworzące nową wartość. Popularne określenie odwołuje się do dawania drugiego, ciekawszego życia zużytym produktom.

Źródło zdjęcia: kadr z animacji ''Re-thinking Progress: The Circular Economy'' - Ellen MacArthur Foundation

2016-09-01