depozyt notarialny

Prawo cywilne rozróżnia kilka sposobów na skuteczne zabezpieczenie zapłaty ceny. Poddanie strony kupującej egzekucji z aktu notarialnego, złożenie pieniędzy do depozytu notarialnego oraz internetowy przelew bankowy to najbardziej popularne metody. Jak działa depozyt notarialny? Mniej popularnym, chociaż dużo bardziej pewnym niż poddanie egzekucji z aktu notarialnego, sposobem na notarialne zabezpieczenie zapłaty umówionej ceny jest złożenie pieniędzy do „depozytu notarialnego”.

Jest to zabezpieczenie powszechne w prawie niemieckim, w Polsce zaś mało popularne ze względu na dodatkowe koszty związane ze sporządzeniem przez notariusza protokołu przyjęcia pieniędzy do depozytu. Zobacz również: Kalkulator opłat notarialnych Depozyt notarialny - definicja Zgodnie z art. 108 ustawy prawo o notariacie, notariusz w związku z dokonywaną w swojej kancelarii czynnością notarialną, ma prawo przyjąć na przechowanie pieniądze w walucie polskiej lub obcej, w celu wydania ich konkretnej osobie. Jak działa depozyt notarialny? Protokół taki notariusz sporządza na życzenie klienta, najczęściej przy zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży, w której strony zgodnie ustalają, że w terminie określonym w tej umowie, kupujący wpłaci do depozytu, na specjalnie w tym celu, prowadzony rachunek notariusza bądź całą, bądź część ceny sprzedaży. W protokole strony określają warunki – kiedy i komu notariusz wypłaci wpłacone środki np. po zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży, środki zostaną wypłacone sprzedającemu, zaś jeśli do umowy sprzedaży nie dojdzie w ustalonym terminie, zostaną w całości zwrócone kupującemu. Notariusz przechowa twoje pieniądze Czy depozyt notarialny jest bezpieczny? Depozyt, jak już zaznaczyłam, raczej niedoceniany, wykorzystywany jest na ogół w sytuacji, gdy zakup finansowany jest w większości (jeśli nie w całości) ze środków własnych kupującego. Pozwala on zabezpieczyć interes sprzedającego poprzez potwierdzenie, iż druga strona transakcji dysponuje odpowiednią dla zawarcia umowy, kwotą. Interes kupującego zaś zabezpiecza, dzięki możliwości umieszczenia konkretnych warunków w akcie przyjęcia depozytu notarialnego – np. że kwota depozytu zostanie przelana na konto sprzedającego w momencie wpisania kupującego do księgi wieczystej jako właściciela danej nieruchomości lub wydania nieruchomości w posiadanie kupującego, etc. Bankowy przelew internetowy

Ostatnim sposobem, który chcę omówić, funkcjonującym niejako w oderwaniu od przytoczonych powyżej norm prawnych, jest założenie przez obie strony przeprowadzanej czynności, rachunków bankowych w tym samym banku, najlepiej takim, który oferuje bankowość internetową. Wówczas, po wcześniejszym uzgodnieniu z notariuszem i użyczeniu przez niego sieci komputerowej (Internetu) lub korzystając z własnych przenośnych urządzeń z dostępem do Internetu, kupujący może dokonać przelewu umówionej kwoty na rachunek sprzedającego w trakcie podpisywania aktu notarialnego. Jeśli rachunki są w tym samym banku środki praktycznie natychmiast pojawią się na rachunku sprzedającego, a strony mogą podpisać akt notarialny.

Wsparcie merytoryczne: https://www.notariusz-wajda.pl