Korzystanie z usług notariusza wiąże się oczywiście z istotnymi kosztami. Podpisanie aktu notarialnego będzie pociągać za sobą istotne koszty i warto o tym wiedzieć, gdy do notariusza się udajemy. Wysokość maksymalną taksy będzie określać miedzy innymi specjalne rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 2004 roku.

Stawki maksymalne

Oczywiście sama nazwa tego rozporządzenia wyraźnie wskazuje, że wysokość taksy notarialnej ma swój charakter maksymalny. Oznaczać to będzie, że notariusze nie mogą brać większych stawek niż te określone w rozporządzeniu. Ale nie ma tu żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o niższe stawki i notariusze mogą działać jak przedsiębiorcy, którzy obniżają cenę, aby walczyć o klienta. Mogą stosować pewne upustu szczególnie w przypadku klientów, którzy stale korzystają z ich usług. Wszystko zależy od tego jakie relacje mają z klientami. Istotne będzie między innymi to, że u notariusza możemy się targować, a notariusz nie może nam mówić, że jego stawki wynikają z przepisów prawa i nie są do zmiany.

Wybór notariusza

Sami oczywiście decydujemy o tym do jakiego notariusza będziemy chcieli się udać i sporządzić akt bądź też dokonać czynności prawnej. Można spokojnie odwiedzić kilku notariuszy i zobaczyć jakie ceny proponują. W ten sposób sprawdzimy klika kancelarii i sami zobaczymy, że ceny są tak naprawdę zróżnicowane. W ten sposób będzie nam łatwiej wybrać najtańszego notariusza dla siebie. A niezależnie od tego ile zapłacimy skutki dokonanej przez notariusza czynności prawnej będą takie same. Sama taksa notarialna będzie uzależniona przede wszystkim od tego jaka jest wartość czynności. Im większa wartość tym ta taksa będzie większa. Przy niektórych czynnościach okazuje się, że wartość taksy będzie uniezależniona od wartości czynności. Z taką sytuacją możemy mieć miejsce, gdy sporządza się testament czy też przygotowuje się potwierdzenie dziedziczenia. Podobnie jest w ramach małżeńskich umów majątkowych. Są także pewne czynności, w których pobiera się jedynie część maksymalnej stawki taksy notarialnej.

Nie tylko taksa

W ramach spraw załatwianych u notariusza nie będziemy płacić jedynie taksy. Notariusz jest płatnikiem podatków, dlatego płacimy podatek od czynności cywilnoprawnych oraz należny podatek VAT, który notariusz odprowadza do urzędu skarbowego. Płaci się u niego również niektóre opłaty sądowe, które związane są z postępowaniem wieczysto-księgowym. Do takich opłat zaliczyć można między innymi opłaty związane z założeniem księgi wieczystej bądź też przy dokonywaniu jakiś nowych wpisów czy ustanowieniu hipoteki. Opłaty sądowe u notariusza nie mogą podlegać żadnej negocjacji. Są one ustalone przez odrębne przepisy związane z postępowaniami sądowymi i nie ma tutaj możliwości negocjowania w celu ich zmniejszenia.