Zakup nieruchomości to jedna z największych i najważniejszych inwestycji podejmowanych przez Polaków. Zwykle decydujemy się na zakup mieszkania z rynku deweloperskiego lub wtórnego, a także zakupujemy działki pod budowę domów jednorodzinnych. Czy wizyta u notariusza jest zawsze konieczna? Tak, według polskiego prawa własność nieruchomości jest możliwa do przeniesienia tylko za pomocą aktu notarialnego. Warto mieć jednak na uwadze, że nie tylko w przypadku zwykłego zakupu nieruchomości możemy skorzystać z pomocy notariusza. Jakie umowy może zrealizować w formie aktu notarialnego?

Umowy deweloperskie

W kwietniu 2012 roku weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Wprowadziła ona do obrotu prawnego umowę deweloperską, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa, odrębnej własności lokalu mieszkalnego albo własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa. Taka umowa musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Sam notariusz jest zobowiązany do ujawnienia roszczenia z umowy deweloperskiej w księdze wieczystej.

Umowy zamiany

Zdarza się też, że dwie strony decydują się na zamianę nieruchomościami. Często bowiem, osoby starsze decyduje się na zamianę swojego większego mieszkania na kawalerki, w zamian za dodatkową dopłatę. Zwykle taka umowa jest korzystna do obu stron. Zamiana nieruchomości jest dokonywana w formie aktu notarialnego i podlega ona podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Umowa dożywocia

Przewiduje ona przeniesienie prawa własności nieruchomości na inną osobę w zamian za dożywotnie utrzymanie. Decydując się na tę umowę, musimy zapewnić zbywcy wyżywienie, ubrania, mieszkanie, światło i opał, a także zapewnić odpowiednią pomocy i pielęgnację w chorobie. W przypadku śmierci zbywcy ciąży na nas również obowiązek sprawienia własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym. Cała umowa przygotowana jest w formie aktu notarialnego między dwiema świadomymi osobami, decydującymi się na to z własnej, nieprzymuszonej woli.

Umowa przedwstępna

W sytuacji, gdy strony nie mogą podpisać umowy (np. sprzedaży), ze względu na niemożliwość pozyskania dokumentów lub w przypadku starania się o finansowanie np. w drodze kredytu bankowego warto zawrzeć wówczas umowę przedwstępną. W treści aktu notarialnego dokumentującego umowę przedwstępna można złożyć wniosek o zapis roszczenia wynikającego z umowy przedwstępnej w księdze wieczystej.